SAF
  bezpieczne obudowy kanałowe filtrów absolutnych
 
     Przeznaczenie
     Bezpieczne obudowy kanałowe przeznaczone są do filtracji powietrza usuwanego
     z pomieszczeń laboratoryjnych, badawczych i produkcyjnych, w których znajdują
     się niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi bakterie i substancje.

     Cechy szczególne:
     - szeroki zakres wydajności,
     - bezkontaktowy - bezpieczny demontaż
       oraz montaż filtra,
     - prosty i niezawodny docisk filtra,
     - filtry klasy H13 lub H14,
     - króćce do pomiaru spadku ciśnienia i testu
       integralności w standardzie,
     - króćce do kontroli szczelności (opcja),
     - obudowy z lakierowanej blachy stalowej
       lub blachy kwasoodpornej (opcja).

     Dokumentacja techniczna:  prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

Kontakt z nami

Clima Tech Polska Sp. z o.o.

ul. Grota-Roweckiego 127
52-214 Wrocław
NIP 899-10-10-818

Telefon: 71 343 89 91
Fax: 71 780 56 43

e-mail: clima@climatech.com.pl