LSN
  stropy laminarne z filtrami absolutnymi
 
     Przeznaczenie
     Nawiew laminarny do sal operacyjnych i sal zabiegowych,  pomieszczeń chorych po przeszczepach
     szpiku kostnego.    
     Cechy szczególne:
     - szeroki zakres wydajności,
     - prędkości nawiewu od 0,15 m/s do 0,45 mm,
     - wysokość stropu 400 mm lub 300 mm,
     - obudowa stropu z blachy kwasoodpornej,
     - nawiew przez laminaryzatory w kolorze białym
        lub kwasoodporne blachy perforowane,
     - filtry klasy H13 lub H14,
     - filtry usytuowane nad płaszczyzną nawiewną,
     - wymiana filtrów od strony pomieszczenia,
     - podłączenie kanałów na dowolnym boku,
     - możliwość podłączenia kanału od góry,
     - wbudowane oświetlenia ogólne (opcja),
     - transparentna kurtyna wokół stropu (opcja).
     Dokumentacja techniczna:  prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

Kontakt z nami

Clima Tech Polska Sp. z o.o.

ul. Grota-Roweckiego 127
52-214 Wrocław
NIP 899-10-10-818

Telefon: 71 343 89 91
Fax: 71 780 56 43

e-mail: clima@climatech.com.pl