KSF
  obudowy kanałowe filtrów absolutnych
 
     Przeznaczenie
     Filtracja powietrza w szpitalach (bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej,
     sterylizatornie), farmacji (pomieszczenia produkcyjne), laboratoriach bakteriologicznych,
     przemyśle elektronicznym i spożywczym.
     Cechy szczególne:
     - 5 wielkości obudów pojedyńczych,
     - 8 wielkości obudów modułowych,
     - filtry klasy H13 i H14,
     - króćce do pomiaru spadku ciśnienia i testu
       integralności w standardzie,
     - obudowy z blachy ocynkowanej,
     - obudowy z blachy kwasoodpornej (opcja),
     - atest higieniczny.
     Dokumentacja techniczna:  do pobrania prospekt ksf
Kontakt z nami

Clima Tech Polska Sp. z o.o.

ul. Grota-Roweckiego 127
52-214 Wrocław
NIP 899-10-10-818

Telefon: 71 343 89 91
Fax: 71 780 56 43

e-mail: clima@climatech.com.pl