LAM
stropy laminarne z filtrami absolutnymi

     Przeznaczenie
     Nawiew laminarny powietrza do sal operacyjnych i zabiegowych, pomieszczeń chorych
     po przeszczepach szpiku kostnego.

Cechy szczególne:

     - szeroki zakres wydajności,
     - prędkości nawiewu od 0,15 m/s do 0,45 mm,
     - wysokość stropu 400 mm lub 300 mm,
     - obudowa stropu z blachy kwasoodpornej,
     - nawiew przez laminaryzatory w kolorze białym
        lub kwasoodporne blachy perforowane,
     - filtry klasy H13 lub H14,
     - filtry usytuowane nad płaszczyzną nawiewną,
     - wymiana filtrów od strony pomieszczenia,
     - podłączenie kanałów na dowolnym boku,
     - możliwość podłączenia kanału od góry,
     - wbudowane oświetlenia ogólne (opcja),
     - transparentna kurtyna wokół stropu (opcja),
     - atest higieniczny.
Kontakt z nami

Clima Tech Polska Sp. z o.o.

ul. Grota-Roweckiego 127
52-214 Wrocław
NIP 899-10-10-818

Telefon: 71 343 89 91
Fax: 71 780 56 43

e-mail: clima@climatech.com.pl